Предоставяне на ман порт

MAN

Асист разполага с надеждна оптична преносна среда (MAN – Metropolitan Area Network), покриваща територията на град Монтана. Тя дава възможност за пренос на глас, данни и видео със скорости до 1 Gbps. Услугата е подходяща за компании, нуждаещи се от големи капацитети и високо ниво на сигурност за преноса на данни.
Dark Fiber
Асист предоставя възможност да наемете оптично влакно от оптичната ни инфраструктура в град Монтана. Услугата е подходяща за компаниите, които желаят сами да организират преноса си и да имат по-голям контрол върху преносната среда.
За консултация и въпроси се свържете с нашите търговски консултанти на посочените телефони, по и-мейл или попълнете формата за обратна връзка.