Приложение към договор

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР № ___ / __.__.____ г.

 

СКЛЮЧЕН МЕЖДУ “АСИСТ” ЕООД

 и …………………………………………………………

 

ПАРАМЕТРИ

 

1. Преносна среда, осигурена от Доставчика GPON
2. Потребителско име
3. Адрес за наблюдение на статистиката: https://www.asystbg.com
КОНТАКТИ – КЛИЕНТ
4. Контакти посочени от Клиента по технически проблеми: Име: ………………………………………………..
тел.: ………………………….
КОНТАКТИ – ДОСТАВЧИК
5. За контакти с Доставчика по технически проблеми свързани с Интернет достъпа:
E-mail: support@asystbg.com
Телефони:
тел.: 096 30 60 60
тел.: 0878 000 331 – за абонати на Вивател
Тарифи и цени
6. Услуга: ……………………………. Цена: …………… лв.

 

 

 

 

Доставчик: ……………………… Клиент: …………………………….