Corridor of server room 3d illustration with node base programming data design element.
Корпоративни услуги
 • VLAN – Layer 2 корпоративни услуги
 • VPN, PPPoE, Static IP, Интернет – Layer 3 корпоративни услуги
 • МАН ports със скорост до 10Gbps
 • Dark Fiber (тъмно влакно)
 • Колокиране на оборудване
 • Видеонаблюдение
 • Компютърен и ИТ сервиз
 • Облачни услуги
Услуги за телекомуникационни оператори
 • Предоставяне под наем на телекомуникационни съоръжения (co-location, dark fiber, duct rental, power supply etc.)
 • Строителство на градски и междуградски телекомуникационни трасета
 • Поддръжка на всякакъв вид телекомуникационни мрежи – 24/7 с висока степен на реакция
 • Дългосрочно и краткосрочно предоставяне под наем на оптични трасета
 • Резервиране на текущи телекомуникационни съоръжения на база ползване по заявка
Business scene, business person in meeting, consulting and presentation